Suzbijanje komaraca – 1. adulticidni i 2. larvicidni tretman na području Grada Gline održat će se 28.05.2019. godine

1. adulticidni i 2. larvicidni 28.05.