Sustavna deratizacija na području Grada Gline u razdoblju od 5. lipnja do 21. lipnja 2023.