Suglasnost za osnivanje Turističke zajednice Suglasnost za osnivanje Turističke zajednice
Ministarstvo turizma Republike Hrvatske nakon izvršenog uvida u zahtjev za osnivanje turističke zajednice,  dalo je suglasnost na osnivanje Turističke zajednice Grada Gline te suglasnosti na prijedlog... Suglasnost za osnivanje Turističke zajednice

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske nakon izvršenog uvida u zahtjev za osnivanje turističke zajednice,  dalo je suglasnost na osnivanje Turističke zajednice Grada Gline te suglasnosti na prijedlog Statuta.

Nakon odobrenja suglasnosti, Grad Glina će krenuti u pripreme i sazivanje Skupštine te osnivanje Turističke zajednice.