JAVNI POZIV

za prijavu zahtjeva za sufinanciranje dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene

Korisnici mjere sufinanciranja su poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, nalaze se u sustavu PDV-a,  imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Grada Gline te imaju objekte poljoprivredne namjene za koje traže sufinanciranje dijela troška za izradu tehničke dokumentacije na području Grada Gline

Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom, a djeluje kao:

–  trgovačko društvo, obrt ili zadruga (registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti)

–  seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno  gospodarstvo upisano u  Upisnik poljoprivrednih  gospodarstava.

Ukoliko je korisnik gradske subvencije priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara stvarnom stanju, te je temeljem toga ostvario pravo na sufinanciranje, korisnik je dužan dobivena sredstva vratiti u proračun Grada Gline, uvećano za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu te će biti isključen iz svih gradskih subvencija u poljoprivredi za narednih pet (5) godina.

Potrebna dokumentacija

Obrasci zahtjeva za  subvenciju u kojima je navedena dokumentacija koju je

potrebno priložiti zahtjevu mogu se podići u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline, Trg bana Josipa Jelačića 2, 44 400 Glina (soba 12) kao i na gradskoj web stranici:  Grad Glina – Sufinanciranje dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene

Naziv i adresa tijela kojem se podnosi zahtjev, te se mogu dobiti potrebne informacije:

Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom:«zahtjev za sufinanciranje dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene

» – ne otvaraj, na adresu: Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline; Grad Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2, 44400 Glina.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu Grada Gline (soba 12)  ili na broj telefona 044/551-616.

Vrijeme trajanja Javnog poziva:

Javni poziv je  otvoren do 05.04.2013. godine.

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/03/javni-poziv-legalizacija-polj-objekta-2013.pdf” target=””]JAVNI POZIV za prijavu zahtjeva za sufinanciranje dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=” https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/03/odluka-o-legalizaciji-objekata-pdv.pdf” target=””]ODLUKU o sufinanciranju dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=” https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/03/obrazac-zahtjev-za-legalizaciju-polj-objekata-2013-pdv.pdf” target=””]ZAHTJEV za sufinanciranje dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene[/button]