Za Grad Glinu, informacije pripremljene u procesu strateškog planiranja i samom Planu, trebaju koristiti u svrhu iniciranja određenih investicija te privlačenja potencijalnih ulagača u to područje. Svrha izrade strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Gline je oblikovanje stručne podloge na osnovi koje će se lakše donositi odluke o prioritetima, a u korist lokalnog ekonomskog razvoja.

Strateško planiranje je proaktivan proces kroz koji Grad Glina želi oblikovati svoju budućnost, a ne se samo pripremiti za nju.

Plan je usmjeren  postizanju ravnoteže između naših želja i razvojnih mogućnosti, između pretpostavljenih razvojnih scenarija i realnosti situacije u okruženju, uz zaštitu svih naših kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti. On je dinamičan dokument koji se mijenja obzirom na potrebe i uvjete okruženja što je i razlog definiranja njegovog stalnog praćenja i ažuriranja u skladu s regionalnim razvojnim ciljevima koji se tek definiraju, te okvirnim nacionalnim i Europskim razvojnim smjernicama.

Ovdje možete preuzeti: Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Gline 2016.- 2023.