Naziv projekta:

Strategija zelene urbane obnove Grada Gline

Kod Projekta:

NPOO.C6.1.R5.01.0093

Korisnik:

GRAD GLINA, Trg bana Josipa Jelačića 2, 44 400 Glina, Hrvatska

Ukupna vrijednost Projekta:

32.052,56 eura / 241.500,00 kuna

Iznos EU potpore:

Korisniku se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 32.052,56 eura / 241.500,00 kuna.

Razdoblje provedbe Projekta:

Od 27. travnja 2023. najkasnije do 31. listopada 2023.

Kratki opis projekta:

Grad Glina će izraditi strategiju zelene urbane obnove koja će obuhvaćati izradu strateškog dokumenta koji će biti u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske i koja će svojim smjernicama pomoći široj primjeni zelene infrastrukture u urbanim prostorima. Izrađenom strategijom razradit će se ciljevi i mjere za razvoj zelene infrastrukture radi uspostave održivog, sigurnog i otpornog grada, kao i gradskih naselja, kroz povećanje energetske učinkovitosti zgrada i građevinskih područja, razvoj zelene infrastrukture u zgradarstvu te urbanu preobrazbu/urbanu sanaciju.

Cilj projekta:

Cilj izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Gline je poticanje razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kao i ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike.

Očekivani rezultati projekta (operacije):

Na temelju Strategije, definirati će se mjere koje doprinose posebnim ciljevima definiranim Programom razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine i Programom razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine.

Izjava o financiranju: „Financira Europska unija – NextGenerationEU ”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

 

Odricanje od odgovornosti:

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

Kontakt osoba za više informacija:

Voditelj Odsjeka za gospodarske i komunalne djelatnosti i prostorno planiranje Grada Gline, dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.; tel: 044/551-605; e-mail: damir.fabijanac@grad-glina.hr

Poveznica na relevantne internetske stranice:

 

Strategija-zelene-urbane-obnove-Grada-Gline.pdf

ANKETNI UPITNIK – Strategija zelene urbane obnove Grada Gline

Izvješće o doprinosu strategiju ciljevima reforme C6.1. R5

Odluka o usvajanju Strategije zelene urbane obnove Grada Gline

Brošura -Zelena urbana obnova