Gradonačelnik Grad Gline, Stjepan Kostanjević, direktor Agencije za razvoj Grada Gline, Marko Rukavina i Marin Kaurić iz Ureda gradonačelnika, sudjelovali su na konferenciji pod nazivom Mogućnosti financiranja projekata jedinica lokalne samouprave iz fondova EU u 2017. godini“  u organizaciji  Udruge općina u Republici Hrvatskoj, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj te Učilišta EU Projekti.

Cilj konferencije bio je predstaviti najave poziva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i Programa ruralnog razvoja općinama i gradovima, kako bi se što bolje mogli pripremiti za povlačenje sredstava iz fondova EU u 2017. godini.

Nakon predstavljanja mogućnosti financiranja iz fondova EU u 2017. godini, predstavnici jedinica lokalne samouprave postavljali su pitanja vezano za pozive u najavi te je povedena rasprava o pozivima. Predstavnici jedinica lokalnih samouprava iznijeli su svoja iskustva u povlačenju sredstava fondova EU te ukazali na probleme s kojima su se do sada susretali.