[jwplayer mediaid=”2482″]

UNDP i Grad Glina su u mjesecu srpnju 2012. godine potpisali Sporazum kojim UNDP i Grad Glina  osnivaju zajednički fond za izradu tehničke dokumentacije za obiteljska poljoprivredna gospodarstva na području Grada Gline.

Temeljem potpisanog sporazuma UNDP i Grad Glina su osigurali za navedenu namjenu svaki po 100.000,00 kn tako da je ukupan fond sredstava iznosio 200.000,00 kn.

Gradonačelnik Grada Gline donio je Odluku o sufinanciranju dijela troškova za izradu tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene kojom su utvrđeni opći uvjeti, kriteriji i postupak sufinanciranja, a temeljem čega je raspisan javni poziv koji je objavljen u dnevnom tisku i na web stranicama Grada Gline.

Po provedenom javnom pozivu pristiglo je 38 zahtjeva od kojih je 37 poljoprivrednih gospodarstava ispunjavalo uvjete iz Odluke i javnog poziva.

Za navedenih 37 korisnika s područja Grada Gline ovlaštene pravne osobe izradile su potrebnu tehničku dokumentaciju za legalizaciju objekata poljoprivredne namjene (geodetski snimak izvedenog stanja i snimak izvedenog stanja).

Grad će s korisnicima potpisati ugovor o preuzimanju tehničke dokumentacije i obvezi provedbi postupka legalizacije u zakonskim rokovima.

Na ovaj način UNDP i Grad u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje pomažu legalizaciju objekata poljoprivredne namjene te će navedenu mjeru u skladu s osiguranim financijskim sredstvima Grad provoditi i  u narednom razdoblju.

Ovaj projekt jedan je u nizu projekta koje Grad Glina uspješno realizira sa UNDP-om te se nada nastavku uspješne suradnje i na ostalim projektima koji će kao i ovaj projekt uvelike pridonijeti razvoju i osnaživanju poljoprivrede i cjelokupnog gospodarstva našeg područja, a time i pridonijeti poboljšanju ekonomskog standarda lokalnog stanovništva i gospodarskih subjekata.