Izgradnja spojnog cjevovoda Glina – Selište Izgradnja spojnog cjevovoda Glina – Selište
Zbog novih spoznaja o smanjenom kapacitetu crpilišta „Palež“ gdje je mjerenjem utvrđena izdašnost manja od 4,00 l/s vodoopskrbna mreža naselja Gornje i Donje Selište,... Izgradnja spojnog cjevovoda Glina – Selište

Zbog novih spoznaja o smanjenom kapacitetu crpilišta „Palež“ gdje je mjerenjem utvrđena izdašnost manja od 4,00 l/s vodoopskrbna mreža naselja Gornje i Donje Selište, Skela  i Balinac, crpilište u budućnosti neće zadovoljavati dostatne količine vode za potrebe kućanstva  ovog lokalnog vodovoda. Stoga je predviđeno povezivanje naselja Gornje i Donje Selište na vodoopskrbni sustav Grada Gline pomoću spojnog cjevovoda predviđenog već Planom vodoopskrbe Sisačko-moslavačke županije. Početna točka spojnog cjevovoda je na mjestu spoja na magistralni cjevovod vodosprema „Solina“-vodosprema „Pogledić“ u Ulici Tratina. Završna točka spojnog voda je na mjestu spoja lokalne ceste LC 33086 sa županijskom cesto ŽC 3231 u D. Selištu. Ukupna duljina spojnog cjevovoda DN 200 je 1.600 m. Planirana trasa prolazi dijelom naseljima Glina, G. Selište i D. Selište i omogućuje priključak na vodoopskrbnu mrežu 200-tinjak kućanstava, te gospodarskih subjekata, OPG-a i dr. Za ovaj projekt pribavljena je Lokacijska dozvola, te potvrda glavnog projekta koja je izdana 19. siječnja 2012. godine. Projekt je nominiran za financiranje Hrvatskim vodama.

Nema komentara za sada.

Budite prvi koji će ostaviti komentar ispod.