[youtube id=”U8T6NiMTie4″ width=”630″ height=”350″]

U lipnju  2014. godine Grad Glina podnio je zahtjev FZOEU za nabavu specijalnog komunalnog vozila s nadogradnjom zapremnine 16 m³ za skupljanje komunalnog otpada.

Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o neposrednom sufinanciranju nabave specijalnog komunalnog vozila s nadogradnjom zapremnine 16 m³ za skupljanje komunalnog otpada od 22.09.2014. godine,  Gradu Glini  odobrena su sredstva financijske pomoći u visini do 80%  procijenjene vrijednosti predmetnog  vozila.

Po provedenom otvorenom postupku javne nabave odabrana je najpovoljnija ponuda u iznosu od 893.500,00 kn bez PDV-a.

Financijski udio Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost   iznosi 714.800,00 kn  te je  vozilo isporučeno dana13.10.2015. godine Komunalcu Glina d.o.o.