Na prijedlog gradonačelnika Grada Gline gosp. Milana Bakšića Gradsko vijeće Grada Gline na 25. sjednici održanoj 22. ožujka 2013.g. donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Gline („Službeni glasnik“ Sisačko-moslavačke županije broj 21/04 i  „Službeni vjesnik“ broj 48/10).

Donošenjem ove Odluke umjesto četiri zone za plaćanje komunalnog doprinosa  utvrđene su dvije zone. Tako su se prva zona koja je obuhvaćala uži dio gradskog središta naselja Glina sa jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa 15 kn/m3 građevine i druga zona koja je obuhvaćala preostali dio naselja Glina sa jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa 10 kn/m3 građevine spojile u prvu zonu sa novoutvrđenom  jediničnom vrijednošću  komunalnog doprinosa 2 kn/m3 građevine. Treća zona koja je obuhvaćala prostor širine po 80 m  uz državne ceste D6, D31 i D37 s obje strane ceste  mjereno od ruba kolnika ceste  u kojoj je jedinična vrijednost  komunalnog doprinosa iznosila 5 kn/m3 građevine i četvrta zona koja je obuhvaćala preostalo područje Grada Gline u kojoj je jedinična vrijednost  komunalnog doprinosa iznosila 2 kn/m3 građevine spojile su se u drugu zonu sa novoutvrđenom  jediničnom vrijednošću  komunalnog doprinosa 0,5 kn/m3 građevine.

Ovim smanjenjem jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa Grad Glina je dodatno smanjio visinu komunalnog doprinosa iako je ona i do sada bila među najnižima u odnosu na ostale jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj u cilju pomoći svojim građanima i privrednim subjektima.