Sisačko-moslavačka županija dijeli potpore (subvencija) za Projekt “Nove investicije u proizvodne obrte” za 2014. g., sukladno Operativnom planu poticanja malog gospodarstva, turizma, infrastrukture i komunalnih poslova u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2014. godine (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije”, broj 16/13).

Potpore imaju karakter potpora male vrijednosti i namijenjene su obrtnicima koji se bave proizvodnom djelatnošću (osim obrta koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom). Pod potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju HNB na dan isplate, u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine) neovisno o razini davatelja potpore male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.).

Prijave mogu podnijeti obrtnici:

– koji obavljaju djelatnost i čije sjedište je na području Sisačko-moslavačke županije

– su registrirani najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja zahtjeva

– pozitivno posluju

– imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima

– su namjenski opravdali bespovratna sredstava dobivena od strane Sisačko-moslavačke županije u proteklom razdoblju

 

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava raspoloživih za realizaciju ovog Projekta, a najkasnije do 30. lipnja 2014. godine.

JAVNI POZIV ZA PROJEKT “NOVE INVESTICIJE U PROIZVODNE OBRTE” ZA 2014. GODINU

IZJAVA O KORIŠTENIM DRŽAVNIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PROJEKTA NOVE INVESTICIJE U PROIZVODNE OBRTE ZA 2014.g. (prema proračunu projektnog prijedloga)

SKUPNA IZJAVA

ZAHTJEV ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKT NOVE INVESTICIJE U PROIZVODNE OBRTE ZA 2014. GODINU

 

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail adresi: turizam@smz.hr.

 

Izvor: http://www.smz.hr/site/natj/javni/details/134-javni-poziv-qnove-investicije-u-proizvodne-obrteq