Šesti adulticidni tretman komaraca na području Grada Gline 13. rujna 2023.