JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

OBRAZAC SUDJELOVANJA JAVNOSTI U INTERNETSKOM SAVJETOVANJU O NACRTU ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

 

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja odluke o komunalnom redu