Na lokaciji odlagališta „ Gmajna“ predviđa se sanacija odlagališta s nastavkom odlaganja otpada. Odlaganje će se nastaviti do puštanje u rad regionalnog centra za gospodarenje otpadom, što se predviđa u roku od 5 godina.

Sanacija će se provoditi kroz dvije faze:

I) Prva faza: sanacija prostora gdje se trenutno odlaže otpad i premještanje postojećeg otpada s mjesta izgradnje budućeg tijela odlagališta.

II) Druga faza: izvođenje nove plohe za odlaganje otpada podijeljene na četiri dijela (polja) te izvođenje pratećih  infrastrukturnih objekata potrebnih za funkcioniranje odlagališta.

Na postojećem otpadu će se izraditi nova ploha odlagališta koja će pokrivati veći dio postojećeg prostora na kojem se sad nalazi otpad.

U sklopu sanacije i izvedbe nove plohe odlagališta izvest će se:

– dovođenje struje i vode
– mosna vaga za praćenje količine otpada
– portirnica
– objekt za osoblje sa sabirnom jamom
– vodoopskrbna cisterna
– garaža za odlagališnu opremu i reciklažno dvorište
– ograda oko odlagališta
– visoka zelena zona i drugo

Na lokaciji se uvode elementi potrebni za prihvat odvojeno prikupljenog otpada.