Na inicijativu Grada Gline i Komunalca Glina d.o.o.,  Hrvatske vode su nakon dugo godina započele sanaciju nasipa uz odlagalište otpada Gmajna. Također uz sanaciju nasipa, izvršit će se čišćenje raslinja i vodotoka rijeke Maje.

Grad se zahvaljuje na suradnji i razumijevanju Hrvatskih voda koje su prepoznale potrebu poduzimanja radova.