Grad Glina je potpisao Ugovor za izvođenje radova Sanacija javne rasvjete u potresu
oštećenom naselju Majske Poljane s izvođačem Cotra d.o.o., a radove sufinancira Ministarstvo
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu za poboljšanje infrastrukture na
područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u iznosu do 36.498,77 EUR.