U Glini, dana 29. lipnja 2012. godine  od 10:00 do 16:00 sati održati će se 1. Sajam Lokalnih akcijskih grupa u organizaciji UNDP-a. Sajam će uključivati prezentaciju LAG-ova s područja cijele Hrvatske te prezentaciju projekata financiranih kroz projekt „Potpora nerazvijenim područjima u Hrvatskoj kao priprema za zajedničku poljoprivrednu politiku EU te Politiku ruralnog razvoja istovremeno smanjujući osjetljivosti na klimatske promjene“. Događanje će upotpuniti nastupi lokalnih kulturno – umjetničkih društava te glazbeno – scenska predstava „Dva carstva“ koju izvodi udruga „Contessa“ s početkom u 14:30 sati u Parku bana J. Jelačića.