”Volontiranje365” projekt je kreiran s ciljem pokretanja volonterskog centra u Glini koji je prijavila Udruga za obrazovanje, kulturu i razvoj civilnog društva “Lutum” a partneri su Grad Glina, Gradsko društvo Crvenog križa Glina i Udruga IKS iz Petrinje. Projektni prijedlog prijavljen je na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ”Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2017. godini” a s provedbom je počeo od 1. kolovoza 2017. godine kada je ugovor s Ministarstvom potpisao predsjednik Udruge Lutum Marin Kaurić i trajat će 12 mjeseci.

Cilj volonterskog centra je pružanje potpore udrugama na glinskom području kroz pomoć u organiziranju volontera i volonterskog rada, vođenja evidencije o volontiranju, pripreme plana i programa volontiranja te će s tim ciljem biti organizirane radionice i predavanja o benefitima volontiranja te volonterske akcije. Na provedbi je zaposlena jedna osoba koja pruža potporu korisnicima centra, a o svim benefitima centra potencijalni korisnici bit će upoznati na početnoj konferenciji koja je planirana u kolovozu. Projekt je izradila Agencija za razvoj Grada Gline.