Zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata rok za prijavu popisivača produžuje se do 24.6.2020.