REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD GLINA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA
GRADA GLINE

Na temelju članka 17a i 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/96., 92/01., 44/06. – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. – Ustav Republike Hrvatske – pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma GRADA GLINE donosi

R J E Š E N J E o određivanju glasačkih mjesta

Na području GRADA GLINE određuju se sljedeća glasačka mjesta:

 1. GLINA – HRVATSKI DOM, UL. STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 8 koje obuhvaća birače s prebivalištem uGLINA: RADNIČKA ULICA, RUNJANINOVA ULICA, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA, TRG DR. FRANJE TUĐMANA, ULICA ANTE KOVAČIĆA, ULICA FRANJE ŽUŽEKA, ULICA KNEZA BRANIMIRA, ULICA PAVLA LEBERA, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA, ULICA TOMISLAVA ROMA, ULICA ZLATKA ŠULENTIĆA, ZAGREBAČKA ULICA
 2. GLINA – VATROGASNI DOM, FRANKOPANSKA 22 koje obuhvaća birače s prebivalištem uDONJE JAME: DONJE JAME, GLINA: CRET, KOLODVORSKA ULICA, OBRONAK, ORANICE, PODBREŽJE, PREČAC, ULICA HRVATSKOG SOKOLA, ULICA KRALJA TOMISLAVA, ULICA SVETOG FLORIJANA, VATROGASNA ULICA, JOŠEVICA: JOŠEVICA, MALA SOLINA: MALA SOLINA
 3. GLINA – PROSTORIJE ŠUMARIJE “GLINA”, HRVATSKA ULICA 32 koje obuhvaća birače s prebivalištem uGLINA: BAJERSKA ULICA, CIGLANSKA ULICA, GLINIŠTE, HRVATSKA ULICA, IVAR, JUKINAČKA ULICA, LANIŠĆE, LIVADNA ULICA, LOKVANJ, MLINARSKA ULICA, PETRINJSKA ULICA, PLIVSKA ULICA, PODLUŽJE, POLJARI, POLJSKI PUT, PREKOPA 1-159 (NEPARNI), 0-160 (PARNI), RAVNICE, RIBIČKA ULICA, SALAŠKA ULICA, SISAČKA ULICA, SVETI KRIŽ, SVIBOVAC, TRG PETRA KREŠIMIRA IV, TRSTIK, ULICA JOSIPA CRNKOVIĆA, ULICA KRALJA ZVONIMIRA, ULICA NIKOLE TESLE, ZABAŠČE, ZATIŠJE, ZUKVE, ŽIRJE
 4. GLINA – SREDNJA ŠKOLA GLINA, FRANKOPANSKA 30 koje obuhvaća birače s prebivalištem uGLINA: DVORSKA ULICA, IVERJE, KANAL, KLANAC, KRIVA, LOVAČKA ULICA, PILANSKA ULICA, POTOČNICA, PRUŽNA ULICA, ULICA IVE ANDRIĆA, ULICA JOSIPA MRGANA, ULICA JOSIPA ŠEMERCA, ULICA PETRA PRERADOVIĆA, ULICA VLADIMIRA NAZORA, VINOGRADSKA ULICA, VUKOVARSKA ULICA
 5. GLINA – OSNOVNA ŠKOLA GLINA, ANTE STARČEVIĆA 1 koje obuhvaća birače s prebivalištem uBRNJEUŠKA: BRNJEUŠKA, GLINA: CVJETNI TRG, KOTARI, RUŽIČNJAK, ŠAŠ, ŠEVAR, ULICA DR. ANTE STARČEVIĆA, ULICA DR. VLATKA MAČEKA, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA, ULICA MATIJE GUPCA, ULICA PJERA KRIŽANIĆA, ULICA ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA, ZELENJAK, MAJSKE POLJANE: MAJSKE POLJANE
 6. GLINA – DOM ZDRAVLJA GLINA PROSTOR I, VUKOVARSKA 41 koje obuhvaća birače s prebivalištem uBATURI: BATURI, BIŠĆANOVO: BIŠĆANOVO, DONJA TRSTENICA: DONJA TRSTENICA, DONJE SELIŠTE: DONJE SELIŠTE, KLANAC 1-99 (NEPARNI), 0-100 (PARNI), KONAVLJANSKA ULICA 19, POLJICA 7-9 (NEPARNI), 4-8 (PARNI), TUK 1, 2-12 (PARNI), ULICA JURJA FRATROVIĆA 25-53 (NEPARNI), 38-44 (PARNI), DONJI SELKOVAC: DONJI SELKOVAC, GORNJI SELKOVAC: GORNJI SELKOVAC, SKELA: SKELA, TURČENICA: TURČENICA
 7. GLINA – DOM ZDRAVLJA GLINA PROSTOR II, VUKOVARSKA 41 koje obuhvaća birače s prebivalištem uGLINA: KETUŠI, KLOBUČARI, KNINSKA ULICA, KONAVLJANSKA ULICA 1-99 (NEPARNI), 2-100 (PARNI), KOZARICA, LOM, NUŠTARSKA ULICA, PADINA, PČELARSKA ULICA, PLITVIČKA ULICA, POKUPLJANSKA ULICA 1-99 (NEPARNI), 0-100 (PARNI), POLJICA 2, PROMINSKA ULICA, SREDNJACI, TOPLIČKA ULICA, TRATINA, TRG HRVATSKIH BRANITELJA, ULICA DR. ĐURE AUGUSTINOVIĆA, ULICA JURJA FRATROVIĆA 1-99 (NEPARNI), 0-100 (PARNI), VIDUŠEVAČKA ULICA, VOĆARSKA ULICA, ŽELJEZNIČKI PUT
 8. GLINA – PROSTORIJE CRVENOG KRIŽA GLINA, FRANKOPANSKA 1 koje obuhvaća birače s prebivalištem uGLINA: BREZNICA, DOMOBRANSKA ULICA, DUBAC, FRANKOPANSKA ULICA, HRAŠĆE, LJESKAR, MAJSKA ULICA, OGRANAK I, OGRANAK II, ULICA 6. KOLOVOZA 1995., ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA, ULICA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA, ULICA HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, ULICA HRVATSKOG PLEMIĆA VUKA, ULICA HRVATSKOG PROLJEĆA, ULICA JURJA POGLEDIĆA, ULICA MATICE HRVATSKE, VRBIK, VRELSKA ULICA
 9. MARIN BROD – PROSTORIJE “STARE ŠKOLE” MARIN BROD, MARIN BROD koje obuhvaća birače s prebivalištem u KIHALAC: KIHALAC, MARINBROD: MARINBROD, PREKOPA: JUKINAČKA ULICA 126, PREKOPA 1-251 (NEPARNI), 0-252 (PARNI)
 10. NOVO SELO GLINSKO – VATROGASNI DOM, NOVO SELO GLINSKO koje obuhvaća birače s prebivalištem u NOVO SELO GLINSKO: NOVO SELO GLINSKO
 11. HAĐER – DRUŠTVENI DOM HAĐER, HAĐER koje obuhvaća birače s prebivalištem u DONJI VIDUŠEVAC: DONJI VIDUŠEVAC, VIDUŠEVAČKA ULICA 20-34 (PARNI), DVORIŠĆE: DVORIŠĆE, GORNJE JAME: GORNJE JAME, HAĐER: HAĐER
 12. GORNJI VIDUŠEVAC – PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE, GORNJI VIDUŠEVAC koje obuhvaća birače s prebivalištem u ŠATORNJA: ŠATORNJA, GORNJI VIDUŠEVAC: GORNJI VIDUŠEVAC, POKUPLJANSKA ULICA 25-29 (NEPARNI), VIDUŠEVAČKA ULICA 9-11 (NEPARNI), VELIKA SOLINA: VELIKA SOLINA
 13. STANKOVAC – KUĆA VLASNIKA IVANA ŠTEFANČIĆA, STANKOVAC 45 koje obuhvaća birače s prebivalištem u GRAČANICA ŠIŠINEČKA: GRAČANICA ŠIŠINEČKA, STANKOVAC: STANKOVAC, ZALOJ: ZALOJ
 14. SLATINA POKUPSKA – KUĆA DRAGANA SRBIĆA, SLATINA POKUPSKA 33 koje obuhvaća birače s prebivalištem u SLATINA POKUPSKA: SLATINA POKUPSKA
 15. GORNJA BUČICA – PROSTORIJE BIVŠE VETERINARSKE STANICE, GORNJA BUČICA koje obuhvaća birače s prebivalištem u DESNI DEGOJ: DESNI DEGOJ, DONJA BUČICA: DONJA BUČICA, DONJE TABORIŠTE: DONJE TABORIŠTE, GORNJA BUČICA: GORNJA BUČICA, GORNJE TABORIŠTE: GORNJE TABORIŠTE, ILOVAČAK: ILOVAČAK
 16. GORNJE SELIŠTE – KUĆA DRAGANA SOLARA, GORNJE SELIŠTE 18 koje obuhvaća birače s prebivalištem u ŠAŠEVA: ŠAŠEVA, ŠIBINE: ŠIBINE, BALINAC: BALINAC, BOJNA: BOJNA, BOROVITA: BOROVITA, BUZETA: BUZETA, GORNJE SELIŠTE: GORNJE SELIŠTE, HAJTIĆ: HAJTIĆ, MALI OBLJAJ: MALI OBLJAJ, VELIKI OBLJAJ: VELIKI OBLJAJ
 17. MAJA – OSNOVNA ŠKOLA, MAJA koje obuhvaća birače s prebivalištem u DOLNJAKI: DOLNJAKI, MAJA: MAJA, PRIJEKA: PRIJEKA, RAVNO RAŠĆE: RAVNO RAŠĆE, ROVIŠKA: ROVIŠKA, SVRAČICA: SVRAČICA
 18. MALI GRADAC – PROSTORIJE DRUŠTVENOG DOMA MALI GRADAC, MALI GRADAC koje obuhvaća birače s prebivalištem u MALI GRADAC: MALI GRADAC, MARTINOVIĆI: MARTINOVIĆI, MOMČILOVIĆA KOSA: MOMČILOVIĆA KOSA, VELIKI GRADAC: VELIKI GRADAC
 19. VLAHOVIĆ – PRIVATNA KUĆA RADE SLAVNIĆA KBR. 35, VLAHOVIĆ koje obuhvaća birače s prebivalištem u DRENOVAC BANSKI: DRENOVAC BANSKI, MAJSKI TRTNIK: MAJSKI TRTNIK, TRTNIK GLINSKI: TRTNIK GLINSKI, VLAHOVIĆ: VLAHOVIĆ
 20. DRAGOTINA – OSNOVNA ŠKOLA DRAGOTINA, DRAGOTINA koje obuhvaća birače s prebivalištem u BIJELE VODE: BIJELE VODE, BRESTIK: BRESTIK, BREZOVO POLJE: BREZOVO POLJE, BRUBNO: BRUBNO, DABRINA: DABRINA, DONJI KLASNIĆ: DONJI KLASNIĆ, DRAGOTINA: DRAGOTINA, GORNJI KLASNIĆ: GORNJI KLASNIĆ, KOZAPEROVICA: KOZAPEROVICA, TRNOVAC GLINSKI: TRNOVAC GLINSKI

KLASA: 013-03/13-01/06
URBROJ: 2176/20-02-13-22
GLINA, 19. studeni 2013.
PREDSJEDNIK
ANITA ČALIĆ v.r.

 

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/11/Rjesenje-o-određivanju-birackih-mjesta-Glina.pdf” target=”_blank”]R J E Š E N J E o određivanju glasačkih mjesta[/button]