REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA GLINE

KLASA: 013-03/14-01/07
URBROJ: 2176/20-02-14-18

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 22/92, 42/92 – ispr., 71/97, 69/04, 99/04 – ispr., 44/06,  24/11 i 128/14) Gradsko izborno povjerenstvo donosi RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA Na području grada GLINE određuju se sljedeća biračka mjesta:

1. biračko mjesto broj 1. GLINA HRVATSKI DOM, UL. STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 8

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

GLINA: RADNIČKA ULICA, RUNJANINOVA ULICA, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA, TRG DR. FRANJE TUĐMANA, ULICA ANTE KOVAČIĆA, ULICA FRANJE ŽUŽEKA, ULICA KNEZA BRANIMIRA, ULICA PAVLA LEBERA, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA, ULICA TOMISLAVA ROMA, ULICA ZLATKA ŠULENTIĆA, ZAGREBAČKA ULICA

2. biračko mjesto broj 2. GLINA  VATROGASNI DOM, FRANKOPANSKA 22

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

DONJE JAME: DONJE JAME, GLINA: CRET, KOLODVORSKA ULICA, OBRONAK, ORANICE, PODBREŽJE, PREČAC, ULICA HRVATSKOG SOKOLA, ULICA KRALJA TOMISLAVA, ULICA SVETOG FLORIJANA, VATROGASNA ULICA, JOŠEVICA: JOŠEVICA, MALA SOLINA: MALA SOLINA

3. biračko mjesto broj 3. GLINA DOM JUKINAC, JUKINAČKA 41

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

GLINA: BAJERSKA ULICA, CIGLANSKA ULICA, GLINIŠTE, HRVATSKA ULICA, IVAR, JUKINAČKA ULICA, LANIŠĆE, LIVADNA ULICA, LOKVANJ, MLINARSKA ULICA, PETRINJSKA ULICA, PLIVSKA ULICA, PODLUŽJE, POLJARI, POLJSKI PUT, PREKOPA 1-159 (NEPARNI), 0-160 (PARNI), RAVNICE, RIBIČKA ULICA, SALAŠKA ULICA, SISAČKA ULICA, SVETI KRIŽ, SVIBOVAC, TRG PETRA KREŠIMIRA IV, TRSTIK, ULICA JOSIPA CRNKOVIĆA, ULICA KRALJA ZVONIMIRA, ULICA NIKOLE TESLE, ZABAŠČE, ZATIŠJE, ZUKVE, ŽIRJE

4. biračko mjesto broj 4. GLINA SREDNJA ŠKOLA GLINA, FRANKOPANSKA 30

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

GLINA: DVORSKA ULICA, IVERJE, KANAL, KLANAC, KRIVA, LOVAČKA ULICA, PILANSKA ULICA, POTOČNICA, PRUŽNA ULICA, ULICA IVE ANDRIĆA, ULICA JOSIPA MRGANA, ULICA JOSIPA ŠEMERCA, ULICA PETRA PRERADOVIĆA, ULICA VLADIMIRA NAZORA, VINOGRADSKA ULICA, VUKOVARSKA ULICA

5. biračko mjesto broj 5. GLINA OSNOVNA ŠKOLA GLINA, ANTE STARČEVIĆA 1

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

BRNJEUŠKA: BRNJEUŠKA, GLINA: CVJETNI TRG, KOTARI, RUŽIČNJAK, ŠAŠ, ŠEVAR, ULICA DR. ANTE STARČEVIĆA, ULICA DR. VLATKA MAČEKA, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA, ULICA MATIJE GUPCA, ULICA PJERA KRIŽANIĆA, ULICA ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA, ZELENJAK, MAJSKE POLJANE: MAJSKE POLJANE

6. biračko mjesto broj 6. GLINA DOM ZDRAVLJA GLINA PROSTOR I, VUKOVARSKA 41

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

BATURI: BATURI, BIŠĆANOVO: BIŠĆANOVO, DONJA TRSTENICA: DONJA TRSTENICA, DONJE SELIŠTE: DONJE SELIŠTE, KLANAC 1-99 (NEPARNI), 0-100 (PARNI), KONAVLJANSKA ULICA 19, POLJICA 7-9 (NEPARNI), 4-8 (PARNI), TUK 1, 2-12 (PARNI), ULICA JURJA FRATROVIĆA 25-53 (NEPARNI), 38-44 (PARNI), DONJI SELKOVAC: DONJI SELKOVAC, GORNJI SELKOVAC: GORNJI SELKOVAC, SKELA: SKELA, TURČENICA: TURČENICA

7. biračko mjesto broj 7. GLINA DOM ZDRAVLJA GLINA PROSTOR II, VUKOVARSKA 41

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

GLINA: KETUŠI, KLOBUČARI, KNINSKA ULICA, KONAVLJANSKA ULICA 1-99 (NEPARNI), 2-100 (PARNI), KOZARICA, LOM, NUŠTARSKA ULICA, PADINA, PČELARSKA ULICA, PLITVIČKA ULICA, POKUPLJANSKA ULICA 1-99 (NEPARNI), 0-100 (PARNI), POLJICA 2, PROMINSKA ULICA, SREDNJACI, TOPLIČKA ULICA, TRATINA, TRG HRVATSKIH BRANITELJA, ULICA DR. ĐURE AUGUSTINOVIĆA, ULICA JURJA FRATROVIĆA 1-99 (NEPARNI), 0-100 (PARNI), VIDUŠEVAČKA ULICA, VOĆARSKA ULICA, ŽELJEZNIČKI PUT

8. biračko mjesto broj 8. GLINA PROSTORIJE CRVENOG KRIŽA GLINA, FRANKOPANSKA 1

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

GLINA: BREZNICA, DOMOBRANSKA ULICA, DUBAC, FRANKOPANSKA ULICA, HRAŠĆE, LJESKAR, MAJSKA ULICA, OGRANAK I, OGRANAK II, ULICA 6. KOLOVOZA 1995., ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA, ULICA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA, ULICA HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE, ULICA HRVATSKOG PLEMIĆA VUKA, ULICA HRVATSKOG PROLJEĆA, ULICA JURJA POGLEDIĆA, ULICA MATICE HRVATSKE, VRBIK, VRELSKA ULICA

9. biračko mjesto broj 9. MARIN BROD PROSTORIJE “STARE ŠKOLE” MARIN BROD, MARIN BROD

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

KIHALAC: KIHALAC, MARINBROD: MARINBROD, PREKOPA: JUKINAČKA ULICA 126, PREKOPA 1-251 (NEPARNI), 0-252 (PARNI)

10. biračko mjesto broj 10.  NOVO SELO GLINSKO VATROGASNI DOM, NOVO SELO GLINSKO

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

NOVO SELO GLINSKO: NOVO SELO GLINSKO

11. biračko mjesto broj 11. HAĐER DRUŠTVENI DOM HAĐER, HAĐER

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

DONJI VIDUŠEVAC: DONJI VIDUŠEVAC, VIDUŠEVAČKA ULICA 20-34 (PARNI), DVORIŠĆE: DVORIŠĆE, GORNJE JAME: GORNJE JAME, HAĐER: HAĐER

12. biračko mjesto broj 12. GORNJI VIDUŠEVAC PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE, GORNJI VIDUŠEVAC

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

ŠATORNJA: ŠATORNJA, GORNJI VIDUŠEVAC: GORNJI VIDUŠEVAC, POKUPLJANSKA ULICA 25-29 (NEPARNI), VIDUŠEVAČKA ULICA 9-11 (NEPARNI), VELIKA SOLINA: VELIKA SOLINA

13. biračko mjesto broj 13. STANKOVAC DRUŠTVENI DOM, STANKOVAC BB

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

GRAČANICA ŠIŠINEČKA: GRAČANICA ŠIŠINEČKA, STANKOVAC: STANKOVAC, ZALOJ: ZALOJ

14. biračko mjesto broj 14. SLATINA POKUPSKA KUĆA DRAGANA SRBIĆA, SLATINA POKUPSKA 33

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

SLATINA POKUPSKA: SLATINA POKUPSKA

15. biračko mjesto broj 15. GORNJA BUČICA VATROGASNI DOM DVD BUČICA, GORNJA BUČICA 8

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

DESNI DEGOJ: DESNI DEGOJ, DONJA BUČICA: DONJA BUČICA, DONJE TABORIŠTE: DONJE TABORIŠTE, GORNJA BUČICA: GORNJA BUČICA, GORNJE TABORIŠTE: GORNJE TABORIŠTE, ILOVAČAK: ILOVAČAK

16. biračko mjesto broj 16. GORNJE SELIŠTE KUĆA MILANA RELIĆA, GORNJE SELIŠTE 12

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

ŠAŠEVA: ŠAŠEVA, ŠIBINE: ŠIBINE, BALINAC: BALINAC, BOJNA: BOJNA, BOROVITA: BOROVITA, BUZETA: BUZETA, GORNJE SELIŠTE: GORNJE SELIŠTE, HAJTIĆ: HAJTIĆ, MALI OBLJAJ: MALI OBLJAJ, VELIKI OBLJAJ: VELIKI OBLJAJ

17. biračko mjesto broj 17. MAJA OSNOVNA ŠKOLA, MAJA

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

DOLNJAKI: DOLNJAKI, MAJA: MAJA, PRIJEKA: PRIJEKA, RAVNO RAŠĆE: RAVNO RAŠĆE, ROVIŠKA: ROVIŠKA, SVRAČICA: SVRAČICA

18. biračko mjesto broj 18. MALI GRADAC PROSTORIJE DRUŠTVENOG DOMA MALI GRADAC, MALI GRADAC

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

MALI GRADAC: MALI GRADAC, MARTINOVIĆI: MARTINOVIĆI, MOMČILOVIĆA KOSA: MOMČILOVIĆA KOSA, VELIKI GRADAC: VELIKI GRADAC

19. biračko mjesto broj 19. VLAHOVIĆ PRIVATNA KUĆA RADE SLAVNIĆA KBR. 35, VLAHOVIĆ

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

DRENOVAC BANSKI: DRENOVAC BANSKI, MAJSKI TRTNIK: MAJSKI TRTNIK, TRTNIK GLINSKI: TRTNIK GLINSKI, VLAHOVIĆ: VLAHOVIĆ

20. biračko mjesto broj 20. DRAGOTINA OSNOVNA ŠKOLA DRAGOTINA, DRAGOTINA

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

BIJELE VODE: BIJELE VODE, BRESTIK: BRESTIK, BREZOVO POLJE: BREZOVO POLJE, BRUBNO: BRUBNO, DABRINA: DABRINA, DONJI KLASNIĆ: DONJI KLASNIĆ, DRAGOTINA: DRAGOTINA, GORNJI KLASNIĆ: GORNJI KLASNIĆ, KOZAPEROVICA: KOZAPEROVICA, TRNOVAC GLINSKI: TRNOVAC GLINSKI

PREDSJEDNIK
Anita Čalić