Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Gline za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Gline za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Gline Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Gline za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Gline