REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA GLINE

KLASA: 013-03/14-01/01
URBROJ: 2176/20-02-14-79
Glina, 24. ožujka 2014. godine

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih prijevremenih izbora  23. ožujka  2014., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Gline utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA GLINE

I. Od ukupno 8.643 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 4.108 birača, odnosno 47,53%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 4.107 birača, odnosno 47,52%. Važećih listića bilo je 4.034, odnosno 98,22%. Nevažećih je bilo 73 listića, odnosno 1,78%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

 

1. Kandidat: MILAN BAKŠIĆ                                                                                2.068 glasova                                                                                                                          50,34%

Zamjenik kandidata: IGOR KARATUROVIĆ

HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

 

2. Kandidat: IVO ŽINIĆ, dipl.ing.                                                                          1.966 glasova                                                                                                                          47,86%

Zamjenica kandidata: MARINA CERJAK, dipl.ing.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

III. Na temelju članka 94. st. 1. i 2. Zakona,

za gradonačelnika Grada Gline izabran je
MILAN BAKŠIĆ

a za zamjenika gradonačelnika izabran je
IGOR KARATUROVIĆ

 

PREDSJEDNICA

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA GLINE
Anita Čalić v.r.

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/03/odluka-o-izboru-gradonacelnika.pdf” target=”_blank”]REZULTATE IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA GLINE[/button]

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA GLINE

KLASA: 013-03/14-01/01URBROJ: 2176/20-02-14-80
Glina, 24. ožujka 2014. godine

 

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih prijevremenih izbora 23. ožujka 2014., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Gline utvrdilo je i objavljuje

 

REZULTATE IZBORA ZA

ČLANICE/ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA

GRADA GLINE

 

I. Od ukupno 8.643 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 4.081 birača, odnosno 47,22%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 4.080 birača, odnosno 47,21%. Važećih listića bilo je 3.957, odnosno 96,99%. Nevažećih je bilo 123 listića, odnosno 3,01%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ                                            1.864  glasova                                                                                                                        47,11%

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj liste: IVO ŽINIĆ, dipl.ing.

2. HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS                               1.113  glasova                                                                                                                        28,13%

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP Nositelj liste: MILAN BAKŠIĆ

3. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS                            402  glasova                                                                                                                           10,16%

Nositelj liste: ĐURO STOJIĆ, oec.

4. DEMOKRATSKA PARTIJA SRBA – DPS                                                            215  glasova                                                                                                                           5,43%

Nositelj liste: mr.sc. DUŠAN BJELAJAC, dr.

5. HRVATSKA ZORA STRANKA NARODA – HZ                                                     183  glasova                                                                                                                           4,62%

Nositelj liste: TOMISLAV BOBETA

6. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS                   114  glasova                                                                                                                           2,88%

UMIROVLJENIČKA DEMOKRATSKA UNIJA – UDU Nositeljica liste: DIANA MUŽIĆ, dr.stom.

7. AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS                                66  glasova                                                                                                                             1,67%

Nositelj liste: NIKOLA ĐUKIĆ

III. Na temelju članka 84. st. 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u gradskom vijeću
su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj liste: IVO ŽINIĆ, dipl.ing.

2. HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: MILAN BAKŠIĆ

3. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
Nositelj liste: ĐURO STOJIĆ, oec.

4. DEMOKRATSKA PARTIJA SRBA – DPS

Nositelj liste: mr.sc. DUŠAN BJELAJAC, dr.

IV. Na temelju članka 84. st. 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile
sljedeći broj mjesta u gradskom vijeću:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

dobila je 8   mjesta te su s te liste izabrani:

1. IVO ŽINIĆ, dipl.ing.

2. SANJA ŠTINGL-VLAŠIĆ, dr.med.

3. STJEPAN TONKOVIĆ

4. MARIO SPAJIĆ, dipl.uč.

5. mr.sc. DAMIR ŠANTEK

6. IVAN PRAJDIĆ

7. MIJO ANČIĆ

8. STJEPAN GRUDENIĆ

 

2. HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
dobila je 5   mjesta te su s te liste izabrani:

1. MILAN BAKŠIĆ

2. FRANJO GLUŠAC

3. MILAN DAVIDOVIĆ

4. GORDANA CRNKOVIĆ

5. GOJKO DIVJAK

 

3. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
dobila je 1   mjesto te je s te liste izabran:

1. ĐURO STOJIĆ, oec.

 

4. DEMOKRATSKA PARTIJA SRBA – DPS
dobila je 1   mjesto te je s te liste izabran:

1. mr.sc. DUŠAN BJELAJAC, dr.

 

V. Na temelju članka 107. st. 1. u svezi članka 103. st. 1. i 2. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o
pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10 i 80/10), utvrđuje se da na
provedenim izborima u gradskom vijeću nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske
nacionalne manjine, te se broj članova gradskog vijeća povećava za 1 mjesto.

VI. Na temelju članka 107. st. 3., 4. i 5. Zakona, pravo na dodatne članove u gradskom vijeću ostvaruju

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj liste: IVO ŽINIĆ, dipl.ing.

ostvarila je pravo na 1   mjesto te je s te liste izabran:

1. DRAGIŠA LONČAREVIĆ

PREDSJEDNICA

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA GLINE
Anita Čalić v.r.

 

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/03/odluka-o-izboru-gradskog-vijeca.pdf” target=”_blank”]REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE[/button]