[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/05/rjesenje_zamjenik_gradonacelnika_iz_nac_man.pdf” target=”_blank”]REZULTATE IZBORA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA GLINE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE[/button]

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA GLINE

KLASA: 013-03/13-01/03
URBROJ: 2176/20-02-13-144
Glina, 20. svibnja 2013.

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. u svezi članka 116. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Gline utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA GLINE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

I. Od ukupno 3.233 birača pripadnika srpske nacionalne manjine upisanih u popis birača, glasovalo je 684 birača, odnosno 21,16%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 683 birača, odnosno 21,13%. Važećih listića bilo je 663, odnosno 97,07%. Nevažećih je bilo 20 listića, odnosno 2,93%.

 

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

 1. Kandidat: ĐURO STOJIĆ

  319 glasova  46,64%

  SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS

 2. Kandidat: MILAN MRKALJ, dipl.iur.

  204 glasova  29,82%

  KANDIDAT GRUPE BIRAČA

 3. Kandidat: ŽELJKO GAVRILOVIĆ

    140 glasova  20,47%

  KANDIDAT GRUPE BIRAČA

III. Na temelju članka 115. Zakona

za zamjenika gradonačelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Grada Gline izabran je ĐURO STOJIĆ

PREDSJEDNICA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA GLINE
KATARINA ŽUK v.r.