[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/05/gradsko_vijece.pdf” target=”_blank”]REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE[/button]

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA GLINE

KLASA: 013-03/13-01/03
URBROJ: 2176/20-02-13-164
Glina, 26.svibnja 2013.

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Gline utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GLINE

I. Od ukupno 8.999 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 3.838 birača, odnosno 42,65%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 3.838 birača, odnosno 42,65%. Važećih listića bilo je 3.702, odnosno 96,46%. Nevažećih je bilo 136 listića, odnosno 3,54%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

  1.551  glasova  41,90%

  HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
  Nositeljica liste: SANJA ŠTINGL-VLAŠIĆ, dr.med.

 2. HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

  1.227  glasova  33,14%

  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
  SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP Nositelj liste: MILAN BAKŠIĆ

 3. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS

  311  glasova    8,40%

  Nositelj liste: ĐURO STOJIĆ

 4. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

  183  glasova    4,94%

  Nositeljica liste: DIANA MUŽIĆ

 5. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

  167  glasova    4,51%

  Nositelj liste: MILAN MRKALJ

 6. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

  111  glasova    3,00%

  Nositelj liste: MLADEN POLAK

 7. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

  104  glasova    2,81%

  Nositelj liste: IVICA KNEŽEVIĆ

 8. ZAVJET ZA HRVATSKU – ZZH

  48  glasova    1,30%

  Nositelj liste: IVAN LIPAK

 

III. Na temelju članka 84. st. 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u gradskom vijeću su:

 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
  Nositeljica liste: SANJA ŠTINGL-VLAŠIĆ, dr.med.
 2. HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
  SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP Nositelj liste: MILAN BAKŠIĆ
 3. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
  Nositelj liste: ĐURO STOJIĆ

 

IV. Na temelju članka 84. st. 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u gradskom vijeću:

 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ dobila je 8   mjesta te su s te liste izabrani:

  1. SANJA ŠTINGL-VLAŠIĆ, dr.med.
  2. DARIO ŽINIĆ
  3. MARIO SPAJIĆ, dipl.uč.
  4. IRENA CRNKOVIĆ, bacc.
  5. ŠTEFICA ŠEBEK
  6. IVAN PRAJDIĆ
  7. TIHOMIR CEKOVIĆ, dipl.ing.
  8. STJEPAN GRUDENIĆ
 2. HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
  SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP dobila je 6   mjesta te su s te liste izabrani:

  1. MILAN BAKŠIĆ
  2. FRANJO GLUŠAC
  3. STJEPAN TONKOVIĆ
  4. MARINA CERJAK
  5. GORDANA CRNKOVIĆ
  6. MIODRAG SUKARA
 3. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS dobila je 1   mjesto te je s te liste izabran:
  1. ĐURO STOJIĆ

V. Na temelju članka 107. st. 1. u svezi članka 103. st. 1. i 2. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10 i 80/10), utvrđuje se da na provedenim izborima u gradskom vijeću nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, te se broj članova gradskog vijeća povećava za 1 mjesto.

 

VI. Na temelju članka 107. st. 3., 4. i 5. Zakona, pravo na dodatne članove u gradskom vijeću ostvaruju

1. HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP Nositelj liste: MILAN BAKŠIĆ

ostvarila je pravo na 1   mjesto te je s te liste izabrana:

1. BRANKA BAKŠIĆ

PREDSJEDNICA

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA GLINE
KATARINA ŽUK