Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Sisak, na temelju odredbe čl. 111. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), POZIVA vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama unutar obuhvata na kojem je predviđen zahvat u prostoru:

rekonstrukcija Ulice Josipa Šemerca u Glini, Vinogradske ulice, Ulice dragovoljaca Domovinskog rata, Domobranske ulice, Ulice Matice hrvatske, Ulice hrvatske bratske zajednice, Ulice ogranak I, Ulice ogranak II, Pilanske ulice, Ulice kriva, Ulice Kana i dijela Ulice hrvatskog proljeća u Glini

 

[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/04/GRAD-GLINA-02-javni-poziv.pdf” target=””]rekonstrukcija Ulice dragovoljaca Domovinskog rata, Domobranske ulice, Ulice Matice hrvatske, Ulice hrvatske bratske zajednice, Ulice ogranak I, Ulice ogranak II, Pilanske ulice, Ulice kriva, Ulice Kana i dijela Ulice hrvatskog proljeća u Glini[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/04/GRAD-GLINA-48-javni-poziv.pdf” target=””]rekonstrukcija Vinogradske ulice u Glini[/button]
[button color=”light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/04/GRAD-GLINA-50-javni-poziv.pdf” target=””]rekonstrukcija Ulice Josipa Šemerca u Glini[/button]