Rekonstrukcija glavnog gradskog perivoja bana Jelačića u vrijednosti 6.421.871,45 Rekonstrukcija glavnog gradskog perivoja bana Jelačića u vrijednosti 6.421.871,45
Započeli su radovi na projektu „Rekonstrukcija glavnog gradskog perivoja Bana Jelačića“ na katastarskoj čestici 1734 k.o. Glina. Glavni cilj projekta je doprinijeti infrastrukturnom opremanju... Rekonstrukcija glavnog gradskog perivoja bana Jelačića u vrijednosti 6.421.871,45

Započeli su radovi na projektu „Rekonstrukcija glavnog gradskog perivoja Bana Jelačića“ na katastarskoj čestici 1734 k.o. Glina.

Glavni cilj projekta je doprinijeti infrastrukturnom opremanju kroz revitalizaciju i održivo korištenje kulturno – povijesne baštine u svrhu razvoja životnih uvjeta stanovništva Grada Gline i doprinosa u poticanju razvoja nove turističke ponude iz domene kulturnog turizma.

Očekivani rezultati projekta jesu: rekonstruiran glavni gradski perivoj Bana Jelačića, funkcionalno opremljen glavni gradski perivoj , razvijen izgled središnjeg dijela Grada Gline kroz rekonstrukciju i opremanje glavnog gradskog perivoja u funkciji privlačenja posjetitelja i podizanja standarda života.

Projekt je financiran u iznosu od 6.421.871,45 kuna kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, tip operacije 7.4.1. „“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Radove rekonstrukcije izvodi Građevinski obrt „Šarec“, vrijednost ugovorenih radova je 5.023.564,50 kuna bez PDV-a. Rok izvođenja radova je 12 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao.