registar-ugovora-o-javnoj-nabavi-stanje-na-dan-30-09-2016