Vlada Republike Hrvatske na 138. sjednici održanoj 23. siječnja 2014.g. donijela je Rješenje o istovremenom raspuštanju Gradskog vijeća Grada Gline i razrješenju gradonačelnika Grada Gline i njegove zamjenice. Sredstva za rad povjerenika Vlade RH osiguravaju se u Proračunu Grada. Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje mandat članovima Gradskog vijeća Grada Gline i mandat Milana Bakšića, gradonačelnika Grada Gline te mandat Slađane Majstorović, zamjenice gradonačelnika Grada Gline koja je izabrana zajedno s njim. Ovo Rješenje stupit će na snagu danom objave u Narodnim novinama.
Na istoj sjednici posebnim rješenjem imenovana je Ivana Marković-Palaić povjerenicom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Gline.

[button color=”light” icon=”info” link=”http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_9_160.html” target=”_blank”]http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_9_160.html[/button]