OPSKRBA PITKOM VODOM U KOMUNALCU GLINA d.o.o. – Radi ublažavanja posljedica nedostatka pitke vode obavješćuje se pučanstvo Grada Gline da u krugu Komunalca Glina d.o.o, Jukinačka 104 može u vlastite posude utočiti vodu po tržišnoj cijeni.

RAZMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA PITKU VODU PO NASELJIMA GRADA GLINE  – Zbog ublažavanja posljedica nedostatka pitke vode započinje razmještaj spremnika od po 1000 litara u selima izvan Gline. Komunalac Glina d.o.o. rasporedit će ukupno 15 spremnika u sljedećim selima: Maja, Dragotina. Mali Gradac, Momčilović Kosa, V. Solina, Stankovac, Joševica, Brestik, Kozaperovica, Majske Poljane, Borovita, Buzeta, Obljaj, Martinovići i Dolnjaki. Danas je u Maji u nazočnosti zamjenice Sisačko-moslavačke županice gđe. Mire Harcet Državna uprava za zaštitu i spašavanje Komunalcu Glina d.o.o. predala 4 spremnika za vodu. Vodu će razvoziti glinski vatrogasci.