Razdoblje provedbe projekta je u ukupnom trajanju od 16 mjeseci, od veljače 2019. do lipnja 2020. godine.

Udio u sufinanciranom dijelu je 85% EU i 15% Grad Glina

Kontakt osobe za više informacija o projektu:

  1. Pročelnik Upravnog odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno
    uređenje, gradnju i gradsku imovinu – dr.sc. Damir Fabijanac, dipl.ing.agr.
    044/551-605; Email: damir.fabijanac@grad-glina.hr
  2. Direktorica Agencije za razvoj Grada Gline d.o.o. – Lana Štajcar, struč.spec.ing.logist. – Tel. 044/551-646; Email: lana.stajcar@gmail.com

www.strukturnifondovi.hr