Radovi na sanaciji odlagališta otpada „Gmajna“  u Glini Radovi na sanaciji odlagališta otpada „Gmajna“  u Glini
Započeta sanacija odlagališta „Gmajna“  odvija se utvrđenom dinamikom. Trenutni radovi obuhvaćaju: – iskop otpada i zemljanog materijala iznad polja 2, – iskop otpada iznad... Radovi na sanaciji odlagališta otpada „Gmajna“  u Glini
Započeta sanacija odlagališta „Gmajna“  odvija se utvrđenom dinamikom.
Trenutni radovi obuhvaćaju:
– iskop otpada i zemljanog materijala iznad polja 2,
– iskop otpada iznad obodnog nasipa i manipulativnih površina,
– izrada obodnog nasipa oko buduće plohe za odlaganje otpada,
– polaganje geosintetika temeljnog brtvenog sloja,
– ugradnja drenažnih i punih cijevi,
– ugradnja drenažnog materijala.

Nema komentara za sada.

Budite prvi koji će ostaviti komentar ispod.