U tijeku su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta u Gradu Glini. Vrijednost projekta je preko 3.8 milijuna kuna, a omjer financiranja je 85% od strane FZOEU i 15% od strane Grada Gline.