Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske, provodi postupak javne nabave radi realizacije Programa integralnog razvoja lokalne zajednice – EIB 2, u koji je uključen navedeni potprojekt.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljen je poziv na nadmetanje za predmetne radove u kojem je određen krajnji rok za dostavu ponuda i ujedno vrijeme javnog otvaranja ponuda s danom 28. svibnja 2012. godine s početkom u 15,30 sati.

Postupak javnog otvaranja održati će se u prostorijama gore navedenog Ministarstva, Trg kralja Petra Krešimira IV. br.1.

[box type=” info”]Dana 12. lipnja Ministarstvo regionalnog razvoja je zbog otklanjanja nejasnoća u ponudbenom troškovniku pomaklo rok dostave ponuda na 27. lipnja 2012. g. 10:00 sati[/box]