Prvi adulticidni (16. lipnja 2023.) i drugi larvicidni (15. lipnja 2023.) tretman komaraca na području Grada Gline