Lokalna razvojna strategija LAG-a „ZRINSKA GORA-TUROPOLJE“

Dugoročnim programom „Socio-gospodarskog oporavka na Području od posebne državne skrbi – Banovina i Kordun“ UNDP-a, odnosno projektom „Potpora nerazvijenim područjima u Hrvatskoj kao pripreme za zajedničku poljoprivrednu politiku EU te politiku ruralnog razvoja, istovremeno smanjujući osjetljivosti na klimatske promjene“ koji su financirali Kraljevina Nizozemska i GEF (Global Environmental Fund), omogućena je izrada prve Lokalne strategije razvoja LAG-a „Zrinska Gora-Turopolje“ 2012-2014 – integralna razvojna strategija Gradova Glina i Petrinja te Općine Lekenik,  putem koje se provode smjernice LEADER-a u Hrvatskoj do 2014. godine i priprema strateška razvojna podloga za naredno programsko razdoblje 2014-2020. godine kada će Republika Hrvatska biti punopravna članica Europske unije.

Usvajanjem i objavom Lokalne razvojne strategije, područje ovih jedinica lokalne samouprave s pedeset i dva (52) člana Lokalne akcijske grupe (LAG-a), započelo je novo razdoblje provedbe najznačajnijeg razvojnog programa Europske unije za održivi razvoj ruralnih područja i time stvorili temelje za brže i kvalitetnije iskorištenje Europskih fondova namijenjenih razvoju ruralnih područja Republike Hrvatske.

Što je LEDAER program. Provedbom reforme Zajedničke poljoprivredne politike 1991. godine, Europska unija je počela primjenu LEADER programa (Liaison Entre Actions de Dévelopment de l’Economie Rurale) kao krovnog sveobuhvatnog programa razvoja ruralnih područja. LEADER pristup oslanja se na izradu i provedbu lokalnih razvojnih strategija koje prate jasne i transparentne procedure. Lokalne razvojne strategije omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije, prepoznavanjem i potporom detaljnih intervencija prema prepoznatim lokalnim potrebama, jačanje razmjene iskustava i znanja između područja koje provode LEADER program putem javno-privatnih partnerstava, te pružaju direktnu potporu korisnicima i projektima nacionalnih programa ruralnog razvoja.

[button color=” light” icon=”download” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2013/03/LRS_LAG-ZG-T_FINAL_ZA-APPRRR.pdf” target=”_blank“]LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „ZRINSKA GORA – TUROPOLJE“ 2012.-2014.[/button]