PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA POTREBITOG STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA GLINE

 

referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.MPGI.03/08

 

 

 

NAZIV PROJEKTA

 

Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Gline

 

NOSITELJ PROJEKTA/KORISNIK

 

Grad Glina

 

PARTNERI U PROJEKTU

 

KRATKI OPIS PROJEKTA

 

Serija potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije prouzročila je značajna oštećenja na području Grada Gline. Potresi su uzrokovali i ljudska stradavanja te je stoga bilo potrebno organizirati hitnu evakuaciju, stambeno zbrinuti građane pogođene potresom te im osigurati druge potrebne oblike pomoći. Od stambenih objekata koji su stradali kao posljedica potresa – 829 objekata je neuporabljivo zbog oštećenja, 56 je neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja, 604 je privremeno neuporabljivo i potreban je detaljan pregled te je 574 objekta neuporabljivo i potrebne su mjere hitne intervencije. Budući da se radovi obnova zgrada oštećenih potresom u pravilu izvode dulji vremenski period, za isto to razdoblje, ovisno o zahvatima na predmetnim zgradama, građanima je trebalo hitno osigurati odgovarajući privremeni smještaj. Svrha ovog poziva, a i samom projektnog prijedloga „Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Gline“ jest nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Prijavitelja, odnosno Grada Gline.

 

LOKACIJA PROVEDBE PROJEKTA

 

Grad Glina

 

REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA

 

FSEU.MPGI.03

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

 

  1. prosinca 2020. do 15. svibnja 2023. godine

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

 

2.855.911,33 HRK

 

IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA

 

2.855.911,33 HRK

 

VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA

 

 

CILJ PROJEKTA

 

Svrha ovog poziva, a i samom projektnog prijedloga „Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Gline“ jest nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Prijavitelja, odnosno Grada Gline.

 

 

REZULTAT PROJEKTA

 

Nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Prijavitelja, odnosno Grada Gline.

 

NATJEČAJ NA KOJI JE PROJEKT PRIJAVLJEN

 

Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije  i Bjelovarsko-bilogorske županije  nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine

 

 

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA

 

Grad Glina

 

Tel. 044/551-600

 

E-mail: gradonacelnik@grad-glina.hr

 

POVEZNICA NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE

 

https://www.grad-glina.hr/

 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/pruzanje-privremenog-smjestaja-potrebitog-stanovnistva-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-zupanije-zagrebacke-zupanije-sisacko-moslavacke-zupanije-karlovacke-zupanije-varazdinske-zupani/

 

https://mpgi.gov.hr/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-pruzanje-privremenog-smjestaja-potrebitog-stanovnistva-na-podrucju-pogodjenom-potresom-fseu-mpgi-03/14167

 

 

 

PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

 

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Gline