PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA POTREBITOG STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA GLINE 2

 

referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.MPGI.03/28

 

 

 

NAZIV PROJEKTA

 

Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Gline 2

 

NOSITELJ PROJEKTA/KORISNIK

 

Grad Glina

 

PARTNERI U PROJEKTU

 

KRATKI OPIS PROJEKTA

 

Serija potresa koji su se događali od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije prouzročila je značajna oštećenja na području Grada Gline. Potresi su uzrokovali i ljudska stradavanja te je stoga bilo potrebno organizirati hitnu evakuaciju, stambeno zbrinuti građane pogođene potresom te im osigurati druge potrebne oblike pomoći. Od stambenih objekata koji su stradali kao posljedica potresa – 829 objekata je neuporabljivo zbog oštećenja, 56 je neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja, 604 je privremeno neuporabljivo i potreban je detaljan pregled te je 574 objekta neuporabljivo i potrebne su mjere hitne intervencije. Budući da se radovi sanacije u pravilu izvode dulje vrijeme, za isto to razdoblje, ovisno o zahvatima na predmetnim zgradama, građanima je trebalo hitno osigurati odgovarajući privremeni smještaj. Svrha ovog poziva, a i samog projektnog prijedloga „Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Gline“ jest nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Prijavitelja, odnosno Grada Gline.

 

Za potrebe osiguravanja smještaja za građane čije su nekretnine stradale u potresu Grad Glina organizirao je uspostavljanje kontejnerskog stambenog naselja “Mali dom” u kojem je smješteno 39 kontejnera (od toga je trenutno 38 nastanjenih kontejnera). U navedenih 38 kontejnera trenutno se nalazi 45 osoba. Na području Grada Gline trenutno  je dodijeljeno oko 700 mobilnih stambenih jedinica (stambeni kontejneri, uredski kontejneri i mobilne kućice) osobama/obiteljima kojima su domovi stradali kao posljedica potresa. Prosjek broja osoba koje su u potrebi za privremenim smještajem je oko 2 osobe po mobilnoj stambenoj jedinici, što je otprilike 1.400 osoba.

 

Projekt je nužno provesti kako bi se očuvala održivost i kohezija zajednice koja se i neovisno o potresu nalazi na području na kojemu se zadnjih godina bilježe izrazito negativni demografski trendovi, a posljedice potresa su navedenu problematiku dodatno ugrozile. Cilj ove operacije je nadoknaditi gradska proračunska sredstva koja su utrošena i koja će se utrošiti u razdoblju do lipnja 2023. godine za osiguranje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Gline kojemu je zbog posljedica potresa onemogućeno stanovanje u vlastitim stambenim jedinicama ili im je otežano ispunjenje osnovnih životnih uvjeta za stanovanje. U sklopu projektnog prijedloga ne potražuju se troškovi koji su financirani sredstvima iz drugih javnih izvora sukladno točki 1.6. Poziva – Dvostruko financiranje. Projekt je u potpunosti usklađen sa zakonodavnim okvirom provedbe operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

LOKACIJA PROVEDBE PROJEKTA

 

Grad Glina

 

REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA

 

FSEU.MPGI.03/28

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

 

  1. prosinca 2020. do 30. lipnja 2023.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

 

349.193,02 EUR – 2.630.994,78 HRK

 

IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA

 

349.193,02 EUR – 2.630.994,78 HRK

 

VLASTITA SREDSTVA KORISNIKA

 

 

CILJ PROJEKTA

 

Svrha ovog poziva, a i samom projektnog prijedloga „Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Gline“ jest nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Prijavitelja, odnosno Grada Gline.

 

 

REZULTAT PROJEKTA

 

Nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Prijavitelja, odnosno Grada Gline.

 

NATJEČAJ NA KOJI JE PROJEKT PRIJAVLJEN

 

Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije  i Bjelovarsko-bilogorske županije  nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine

 

 

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA

 

Grad Glina

 

Tel. 044/551-600

 

E-mail: gradonacelnik@grad-glina.hr

 

POVEZNICA NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE

 

https://www.grad-glina.hr/

 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/pruzanje-privremenog-smjestaja-potrebitog-stanovnistva-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-zupanije-zagrebacke-zupanije-sisacko-moslavacke-zupanije-karlovacke-zupanije-varazdinske-zupani/

 

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine – Poziv na dostavu projektnih prijedloga – Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području pogođenom potresom (FSEU.MPGI.03) (gov.hr)

 

 

PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

 

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Gline