Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Gline usvojen je prijedlog Proračuna za 2018. godinu u vrijednosti od 65 milijuna kuna.

Usvojeni proračun je realan, optimističan  i razvojan: 75 % proračunskih rashoda usmjereno je u razvoj.

Težište je stavljeno na razvoju, odnosno na stvaranju predispozicije za razvoj gospodarstva, održavanjem, uređenjem i gradnjom komunalne i ostale infrastrukture. Preko 75 % proračunskih rashoda direktno je usmjereno u razvoj (rashodi za nabavu dugotrajne imovine, komunalni program ,subvencije, intelektualne usluge vezane za izradu strategija, projektne dokumentacije, legalizacije, kapitalna pomoć i dr.).

Pored toga proračun je i socijalan. Planirane su potpore za svako novorođeno dijete, vodi se briga za stare i nemoćne financiranjem preko Gradske organizacije Crvenog križa, plaćaju se troškovi stanovanja za socijalno ugrožene skupine, jednokratne pomoći za bolesne građane, podmiruju se troškovi pogreba za osobe bez srodnika te su planirane i razne druge mjere kojima se pomaže građanima slabijeg imovinskog stanja.

Vidljiva je briga o djeci i mladima. Kroz proračun se financiraju aktivnosti predškolskog odgoja, školske aktivnosti (kupnja udžbenika, prehrana učenika OŠ, Eko škola, natjecanje učenika i nagrade najboljim učenicima, opremanje škole nastavnim sredstvima, škola plivanja, školski sportski klub), stipendiraju srednjoškolci te studenti.

Kroz proračun je zastupljena i kultura kroz financiranje niza manifestacija tijekom godine te financiranjem raznih kulturnih aktivnosti kroz udruge u kulturi. Rashodi za kulturu, sport, religiju, vatrogastvo i ostale javne usluge osigurani su sukladno proračunskim mogućnostima, a iznad zakonskog minimuma.

U proračunu su planirane i subvencije kojima se pomaže poljoprivrednicima, obrtnicima te malim poduzetnicima (sufinanciranje nerentabilne autobusne linije, subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima te subvencije kamate na kredite poljoprivrednicima i obrtnicima).