Proračun Grada Gline za 2021. i projekcije za 2022. i 2023.

Plan razvojnih programa Grada Gline za razdoblje od 2021. do 2023.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2021.

Obrazloženje uz Proračun Grada Gline za 2021. i projekcije za 2022. i 2023.