Proračun Grada Gline za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.

Plan razvojnih programa Grada Gline za razdoblje od 2020. do 2022.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2020.

Obrazloženje uz Proračun Grada Gline za 2020. i projekcije za 2021. i 2022_ (003)