Proračun Grada Gline za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Gline za 2018. godinu

Plan razvojnih programa Grada Gline za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Obrazloženje uz Proračun Grada Gline za 2018. sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu