Ministarstvo kulture – Uprava za zaštitu kulturne baštine odabrala je tri programa javnih potreba koje je Grad Glina prijavio kod ovog tijela. Za sva tri programa već su potpisani ugovori o korištenju sredstava. Riječ je o slijedećim programima:

  1. Uređenje dvorane Hrvatskog doma u Glini u iznosu od 300.000,00 kn. Grad Glina je već objavio javno nadmetanje za ovaj program udruživši svoja sredstva s Ministarstvom kulture u ukupnom iznosu od 540.000,00 kn procijenjene vrijednosti (bez PDV-a).
  2. Glina, kulturno povijesna cjelina – za istražne radove i izradu dokumentacije u iznosu od 100.000,00 kn.
  3. Glina, crkva sv. Ivana Nepomuka – za izradu konzervatorske dokumentacije, konzervatorske i restauratorske radove u iznosu od 50.000,00 kn.