Gradsko vijeće Grada Gline na 14. sjednici održanoj 25. srpnja 2023. donijelo je Program potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2023.  koji je objavljen u Službenom vjesniku 58/23 od 26. srpnja 2023.

 

Program potpora poljoprivredi na području Grada Gline za 2023.