Privremena  regulacija prometa za 26.6.2019.

Povodom obilježavanja 28. obljetnice početka oružanog otpora srpskom agresoru u Domovinskom ratu  u organizaciji Grada Gline i MUP-s odobrena je privremena regulacija prometa za gradske ulice na sljedećim lokacijama:

Dana, 26. 06. 2019.g.,od  07,00 do 19,00 sati

– zatvara se za sav promet od Zagrebačke ulice, Ul. S. i A. Radića  i Trg bana J. Jelačića – zapadna strana do raskrižja sa Petrinjskom ulicom sa pripadajućim ulicama.

–  zatvara se za sav promet ulica na Trgu bana Josipa Jelačića – zapadna strana sa Petrinjskom ulicom, do raskrižja sa Ul. S. i A. Radića i  dio Ul. Specijalne jedinice policije „Osa“  na raskrižju sa Ul. Tomislava Roma.

– zatvara se za sav promet Ulica 2. Gardijske brigade „Gromovi“.

Dana 26. 06. 2019.g. od 07,00 do 19,00 sati

– zatvara se za sav promet dio  Ul. A. Kovačića od raskrižja  sa Hrvatskom ulicom do Ul. K. Branimira.

Dana 26.06.2019.g. od 07,00 do 19,00 sati

– zatvara se za sav promet dio Zagrebačke ulice od raskrižja sa Ul. S. i A. Radića do Hrvatske ulice

Sav promet u gore navedenim terminima preusmjerava se na državne pravce D-37 (Petrinja-Glina), D-6 (Glina – Dvor i Glina – Karlovac) na Trg dr. Franje Tuđmana, Ulicu 20. Domobranske pukovnije Glina, Ul. Kneza Branimira, Vinogradsku ulicu i Ulicu Kralja Tomislava.