Zbog izvođenja djela radova na rekonstrukciji Majske ulice na dijelu k.č. br. 3683 i ulice Ante Kovačića k.č. br. 1808 u KO Glina odvijat će se privremena regulacija prometa sukladno prometnom elaboratu PRP – 01 – 06/20.

Majska ulica Dozvola i obavijest + elaborat