U cilju priprema projekata komunalne infrastrukture  za izgradnju i rekonstrukciju Grad Glina intenzivno radi na pribavljanju projektne dokumentacije . Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo  Sisačko-moslavačke županije izdao je krajem 2013. godine  lokacijske dozvole još tri infrastrukturna projekta :

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/01/lokacijske-dozvole-3.pdf” target=”_blank”]Rekonstrukcija kanalizacije u Ulici Žrtava domovinskog rata i Hrvatskoj ulici te od Sisačke ulice do RB3 i izgradnja kanalizacije u Sisačkoj ulici te izgradnja i rekonstrukcija kanalizacije u istočnom dijelu Trga bana Josipa Jelačića,[/button]
-nositelj projekta Grad Glina,

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/01/lokacijske-dozvole-2.pdf” target=”_blank”]Rekonstrukcija prometnih površina i vodoopskrbne mreže u Ulici Tomislava Roma i dijelu Ulice kneza Branimira u Glini[/button]
-nositelj projekta Grad Glina,

[button color=”light” icon=”tick” link=”https://www.grad-glina.hr/wp-content/uploads/2014/01/lokacijske-dozvole-1.pdf” target=”_blank”]Izgradnja mreže javne odvodnje u naseljima Prekopa i Kihalac[/button]
-nositelj projekta Komunalac Glina d.o.o.