Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gline dosadašnji predsjednik, gospodin Franjo Glušac, razriješen je predsjedničke dužnosti. Za novu predsjednicu Gradskog vijeća izabrana je gospođa Sanja Štingl-Vlašić, ispred koalicije Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčevića i Hrvatske seljačke stranke (HDZ- HSP A.S. – HSS). Na početku sjednice Gradskog vijeća, ispred navedene koalicije, zatražena je izmjena predloženog Dnevnog reda. Osim izbora novog predsjednika predstavničkog tijela, koalicija HDZ-HSP A.S.-HSS zatražila je i većinom glasova usvojila isključivanje točaka dnevnog reda vezanih uz proračun i provedbene akte. Tim je činom koalicija  odbila odlučivati o prijedlogu Proračuna, unatoč prethodno izvršenim konzultacijama unutar svih političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću. Naglašavam, na više sastanaka, na kojima se raspravljalo o prijedlogu Proračuna za 2014. godinu, a niti kasnije – sve do početka sjednice Gradskog vijeća –  nije pristigao niti jedan prijedlog (amandman) na predloženi tekst Proračuna za narednu godinu. Tim činom koalicija je izrazila svoj politički stav o neprihvaćanju Proračuna, a to  će imati nesagledivo teške i dugoročne posljedice za Grad Glinu! Ne samo u vidu redovnog i tekućeg funkcioniranja svih gradskih službi, već i u nemogućnosti provedbe dosad započetih, ali i planiranih infrastrukturnih projekata koji su dijelom plana razvojnih programa za 2014. godinu. Također, iz predloženog Dnevnog reda isključen je i prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Vodovod Glina“ kao novog trgovačkog društva koje se mora osnovati u skladu s odredbama Zakona o vodama.  Izravno  nepoštivanje zakonskih odredbi od strane većine u predstavničkom tijelu imat će za posljedicu da se iz sredstava državnoga proračuna i proračuna Hrvatskih voda neće sufinancirati projektiranje, građenje, rekonstrukcija ili sanacija komunalnih vodnih građevina čija je realizacija već pokrenuta u dogovoru sa Hrvatskim vodama (magistralni cjevovod Glina-Maja-Dragotina, spojni cjevovod Glina-Selište, geoistražni radovi na vodocrpilištu Slatina Pokupska, izrada projektne dokumentacije za odabir tehnologije za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Glini, završetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže u naseljima Prekopa i Kihalac). Zbog odbijanja proračunskog prijedloga od 1. siječnja 2014. godine prestaje financiranje svih navedenih bitnih projekata za Grad Glinu. Neuvrštavanje, pak, u Dnevni red sjednice odluka o osnivanju poduzetničkih zona na području Grada Gline (Željezara, Jukinac I, Jukinac II i Zvonimirova ulica), koje kao takve postoje u Prostornom planu Grada Gline usvojenom i prihvaćenom od strane Gradskog vijeća Grada Gline, imat će za posljedicu nemogućnost prijavljivanja na sve relevantne natječaje od strane državnih tijela u svrhu dobivanja sredstava za financiranje uređenja tih zona i njihovog stavljanja u funkciju. Ne moram posebno naglašavati kako će se time ugroziti i poduzetnički život našeg Grada. Zaključno, moram istaknuti kako su sve odbačene točke Dnevnog reda izbačene bez ikakve prethodne kvalificirane i argumentirane rasprave što me još jednom navodi na zaključak kako je ovdje riječ isključivo o politikanstvu, a ne o iskrenoj brizi za dobrobit građana. Izuzev jeftinih i kratkoročnih političkih ciljeva, koje se željelo ostvariti putem predstavničkog tijela, strahujem da će predstavljeni oblik političkog rada koalicije HDZ-HSP A.S.-HSS stvoriti izravnu štetu Gradu Glini i njenim građanima. Nažalost, šteta će se mjeriti u 20-milijunskom iznosu!  

Glina, 20. prosinca 2013.

Gradonačelnik

Milan Bakšić