Priopćenje gradonačelnika Grada Gline povodom  4. sjednice Gradskog vijeća Grada Gline održane 19. prosinca 2013.godine Priopćenje gradonačelnika Grada Gline povodom  4. sjednice Gradskog vijeća Grada Gline održane 19. prosinca 2013.godine
Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gline dosadašnji predsjednik, gospodin Franjo Glušac, razriješen je predsjedničke dužnosti. Za novu predsjednicu Gradskog vijeća izabrana je gospođa... Priopćenje gradonačelnika Grada Gline povodom  4. sjednice Gradskog vijeća Grada Gline održane 19. prosinca 2013.godine

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gline dosadašnji predsjednik, gospodin Franjo Glušac, razriješen je predsjedničke dužnosti. Za novu predsjednicu Gradskog vijeća izabrana je gospođa Sanja Štingl-Vlašić, ispred koalicije Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčevića i Hrvatske seljačke stranke (HDZ- HSP A.S. – HSS). Na početku sjednice Gradskog vijeća, ispred navedene koalicije, zatražena je izmjena predloženog Dnevnog reda. Osim izbora novog predsjednika predstavničkog tijela, koalicija HDZ-HSP A.S.-HSS zatražila je i većinom glasova usvojila isključivanje točaka dnevnog reda vezanih uz proračun i provedbene akte. Tim je činom koalicija  odbila odlučivati o prijedlogu Proračuna, unatoč prethodno izvršenim konzultacijama unutar svih političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću. Naglašavam, na više sastanaka, na kojima se raspravljalo o prijedlogu Proračuna za 2014. godinu, a niti kasnije – sve do početka sjednice Gradskog vijeća –  nije pristigao niti jedan prijedlog (amandman) na predloženi tekst Proračuna za narednu godinu. Tim činom koalicija je izrazila svoj politički stav o neprihvaćanju Proračuna, a to  će imati nesagledivo teške i dugoročne posljedice za Grad Glinu! Ne samo u vidu redovnog i tekućeg funkcioniranja svih gradskih službi, već i u nemogućnosti provedbe dosad započetih, ali i planiranih infrastrukturnih projekata koji su dijelom plana razvojnih programa za 2014. godinu. Također, iz predloženog Dnevnog reda isključen je i prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Vodovod Glina“ kao novog trgovačkog društva koje se mora osnovati u skladu s odredbama Zakona o vodama.  Izravno  nepoštivanje zakonskih odredbi od strane većine u predstavničkom tijelu imat će za posljedicu da se iz sredstava državnoga proračuna i proračuna Hrvatskih voda neće sufinancirati projektiranje, građenje, rekonstrukcija ili sanacija komunalnih vodnih građevina čija je realizacija već pokrenuta u dogovoru sa Hrvatskim vodama (magistralni cjevovod Glina-Maja-Dragotina, spojni cjevovod Glina-Selište, geoistražni radovi na vodocrpilištu Slatina Pokupska, izrada projektne dokumentacije za odabir tehnologije za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Glini, završetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže u naseljima Prekopa i Kihalac). Zbog odbijanja proračunskog prijedloga od 1. siječnja 2014. godine prestaje financiranje svih navedenih bitnih projekata za Grad Glinu. Neuvrštavanje, pak, u Dnevni red sjednice odluka o osnivanju poduzetničkih zona na području Grada Gline (Željezara, Jukinac I, Jukinac II i Zvonimirova ulica), koje kao takve postoje u Prostornom planu Grada Gline usvojenom i prihvaćenom od strane Gradskog vijeća Grada Gline, imat će za posljedicu nemogućnost prijavljivanja na sve relevantne natječaje od strane državnih tijela u svrhu dobivanja sredstava za financiranje uređenja tih zona i njihovog stavljanja u funkciju. Ne moram posebno naglašavati kako će se time ugroziti i poduzetnički život našeg Grada. Zaključno, moram istaknuti kako su sve odbačene točke Dnevnog reda izbačene bez ikakve prethodne kvalificirane i argumentirane rasprave što me još jednom navodi na zaključak kako je ovdje riječ isključivo o politikanstvu, a ne o iskrenoj brizi za dobrobit građana. Izuzev jeftinih i kratkoročnih političkih ciljeva, koje se željelo ostvariti putem predstavničkog tijela, strahujem da će predstavljeni oblik političkog rada koalicije HDZ-HSP A.S.-HSS stvoriti izravnu štetu Gradu Glini i njenim građanima. Nažalost, šteta će se mjeriti u 20-milijunskom iznosu!  

Glina, 20. prosinca 2013.

Gradonačelnik

Milan Bakšić

Nema komentara za sada.

Budite prvi koji će ostaviti komentar ispod.