[youtube id=”k_9xWq6Lv04″]

Tijekom mjeseca travnja 2014. godine Grad Glina podnio je zahtjev FZOEU za nabavu malog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada – čistilice. Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o neposrednom sufinanciranju nabave malog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada – čistilice, Gradu Glini odobrena su sredstva financijske pomoći u visini do 291.450,88 kn Odlukom FZOEU od 16.10.2014. godine te je krajem 2014. godine pokrenut postupak javne nabave.

Po provedenom otvorenom postupku javne nabave odabrana je najpovoljnija ponuda u iznosu od 369.500,00 kn bez PDV-a te je ista isporučena dana 04.03.2015. godine Komunalcu Glina d.o.o.